Информация за сключен административен договор от 25 октомври, 2021

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.089-2416 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.…

Информация за сключен административен договор

„Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3855 за изпълнение на проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” и да има линк за изтегляне на приложеното съобщение в PDF формат. Свали документи Още новини

Zoom News

Ново попълнение

Новото попълнение в набора ни от широкоформатни машини е принтер за директен печат с размери за печат 2500 х 1200 мм. Използвайки UV мастило може да печатим директно изображения във висока резолюция върху различни медии и материали. Като пример стъкло, акрил, дърво, РПВЦ, МДФ, алуминиево фолио, керамични плочки, протектори за смарт телефони и много други. Машината може да печати в CMYK и бяло. Бялото е като подложка или като последващ пласт.

Документация за избор на изпълнител с предмет: “Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието“

Свали документи Проект № BG16RFOP002-2.002-0491“Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЗУМ ДИЗАЙН“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Project № BG16RFOP002-2.002-0491 „Developing management capacity and growth of „ZOOM DESIGN“ Ltd“, financed by the Operational Programme „Innovation and Competitiveness“, financed by the European Union…

Документация за избор на изпълнител с предмет: “Избор на изпълнител на дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, чрез инвестиции в ново оборудване и специализирани софтуерни приложения в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на режеща маса – 1 брой. Обособена позиция 2: Закупуване на машина за автоматично каширане и ламиниране – 1 брой. Обособена позиция 3: Закупуване на спектрофотометър 1 брой и специализиран софтуер за калибриране и профилиране 1 брой.” Свали документи Проект №  BG16RFOP002-2.002-0491“Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЗУМ ДИЗАЙН“ ООД“, финансиран…

Булдент

Булдент Цялостно рекламно обслужване Нашата лаборатория изработва всякакъв тип рекламни материали и съоражения за Булдент – лидер на детанлния пазар. За всяка рекламна кампания или събитие, за всяка промоция или месечен бюлетин на Булдент ние разчитаме на новаторство и креативност. За Булдент сме изработили широка гама от рекламни продукти, като всеки от тях има своя отличителна…