Информация за сключен административен договор от 25 октомври, 2021

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.089-2416 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.…