Информация за сключен административен договор

„Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3855 за изпълнение на проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” и да има линк за изтегляне на приложеното съобщение в PDF формат. Свали документи Още новини