Сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0889-С01

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0889-С01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование  „Технологична модернизация в предприятието“, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU Свали документи…