„Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0435-C01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Национален план за възстановяване и…